top of page

Een training geeft u handvatten om goed om te gaan met lastige momenten in de opvoeding

Bent u onzeker over hoe u bepaalde situaties moet aanpakken? Twijfelt u of u ‘het juiste’ doet? Is het moeilijk om consequent te zijn? Ervaart u dat u moeite heeft om grenzen te stellen? Luistert uw kind vaak niet, waardoor u zich steeds maar weer genoodzaakt voelt om streng op te treden? Weet u niet goed wat te doen om uw kind te beschermen tegen pestgedrag? Heeft u praktische tips nodig om met puberend gedrag van uw kind om te gaan? Een training biedt uitkomst.

Wat heeft u aan een training?

U krijgt informatie over de ontwikkeling en het gedrag van kinderen.

U krijgt informatie over belangrijke elementen in de opvoeding.

U kunt ervaringen en tips uitwisselen met andere ouders.

Via enkele individuele (telefonische) contacten gaan we in op uw persoonlijke ervaringen en doelen.

Onze trainingen

Wij werken met de evidence-based methodiek, Triple P. 

Onze trainingen zijn gebaseerd op de Triple P-aanpak: het Positief Pedagogisch Programma. De praktijk wijst uit dat ouders zich hier heel goed door geholpen voelen. Binnen het programma leren ouders om voor zichzelf en voor hun kind haalbare doelen te stellen en de juiste strategie te kiezen voor de oplossing van een bepaald probleem. Vervolgens evalueren de ouders de gekozen aanpak en stellen deze desgewenst bij. Dit hele proces wordt binnen Triple P ook wel 'zelfregulatie' genoemd. 

 

 In de gemeente Eindhoven zijn onze trainingen kosteloos. De gemeente Eindhoven investeert in laagdrempelige opvoedhulp. 

Triple P.jpg

Positief Opvoeden (Triple P)

Voor ouders van (pittige) tieners.

file-01-01.png
Triple P 2.jpg

Positief Opvoeden (Triple P)

Voor ouders van kinderen tot 12 jaar.

file-01-01.png
Triple P 3.jpg

Positief Opvoeden na echtscheiding

Transitions Triple P.

file-01-01.png

Alle trainingen zijn gratis voor ouders

Trainingen worden in meerdere talen gegeven: Turks, Somalisch, Arabisch, Spaans, Engels en Nederlands

Alle trainingen bestaan uit 5 bijeenkomsten van 2 uur en 3 telefonische sessies van 30 minuten

Het maximaal aantal deelnemers per training is 12 personen

U kunt zich heel gemakkelijk inschrijven voor een training. Klik hier, vul uw gegevens in en druk op verzenden. We nemen dan contact met u op. We gaan uiteraard vertrouwelijk om met uw gegevens.

Ervaringen van deelnemers

QUOTES 2.png

 'Had ik deze training maar eerder gevolgd'.

QUOTES.png

'Door aan de training mee te doen, heb ik ervaren dat ik niet de enige ben die met vragen zit. Dat lucht enorm op. Je kunt het erover hebben, je kunt het delen met anderen. Dat maakt het minder zwaar'.

QUOTES.png

'Ik heb in de training niet alleen dingen gehoord en geleerd, ik heb andere ouders ook tips kunnen geven. Ik merkte dat dat mijn zelfvertrouwen goed deed. Heel bijzonder was dat'.

QUOTES 2.png

'Dat ik ervaringen met andere ouders heb kunnen delen, geeft me het gevoel dat we het samen doen. Ik liep lang met een hoofd vol zorgen rond. Nu heb ik zoiets van: ‘Ik ga eraan staan, ik ga weer meer genieten van mijn kind. Het geeft een positieve boost'.

bottom of page