top of page
Zoeken

Pleegzorg voor kinderen met een migratie- of vluchtelinge

Help een kind zo thuis mogelijk opgroeien

Als je ouders, broertjes en zusjes een andere culturele achtergrond hebben, wat is dan mooier dan die roots in je pleeggezin ook meekrijgen? Er is echter een tekort aan pleeggezinnen. En helemaal een tekort aan pleeggezinnen met een passende culturele achtergrond. Daar willen Combinatie Jeugdzorg en Omnia Jeugdzorg iets aan doen! Daarom zijn wij het project ‘Pleegzorg voor kinderen met een migratie- of vluchtelingenachtergrond’ gestart. Combinatie Jeugdzorg brengt haar jarenlange ervaring in pleegzorg in en Omnia Jeugdzorg haar expertise in cultuursensitief werken. We willen voor elk kind een passend pleeggezin!

Wat willen we bereiken?

Onze ambitie is om in de periode juli 2020 t/m december 2021 tien succesvolle plaatsingen bij netwerkpleeggezinnen te realiseren in de regio Zuidoost-Brabant. Als plaatsing binnen het netwerk niet haalbaar is, willen we beschikken over voldoende gevarieerd aanbod van bestandspleeggezinnen waardoor een optimale match mogelijk is. De focus ligt hierbij in principe op gezinnen met een islamitische geloofsovertuiging en gezinnen met een Poolse achtergrond. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat daar in de regio Zuidoost-Brabant de meeste behoefte aan is.


Meer kans op een geslaagde match

Uit onderzoek blijkt dat kinderen met een migratie- of vluchtelingenachtergrond plaatsen bij een pleeggezin met een vergelijkbare cultuur en achtergrond, meer kans van slagen heeft. Een goede match tussen een kind en een pleeggezin vergroot de slagingskans van de pleegzorgplaatsing (minder breakdowns). Het helpt bijvoorbeeld dat er gedeelde ervaringen zijn met betrekking tot identiteit, taal, levensovertuiging, normen en omgangsvormen.

Andere inzet in alle facetten van pleegzorg

Om te komen tot een passend pleegzorgaanbod voor deze doelgroepen, vraagt om een andere inzet in alle facetten van het pleegzorgtraject: werving, screening, voorbereiding, matching en begeleiding. De komende periode gaan we op al deze facetten met elkaar aan de slag om het pleegzorgproces passend te maken voor de eerder genoemde doelgroepen. Uiteindelijk doel is om de ervaring die we opdoen bij de tien plaatsingen, te verwerken in een pleegzorgaanbod (product) voor kinderen met een migratie- of vluchtelingenachtergrond.

Actieplan Doorontwikkeling Pleegzorg

Dit project maakt onderdeel uit van het Actieplan Doorontwikkeling Pleegzorg in de regio Zuidoost- Brabant dat in 2017 onder aanvoering van de gemeenten in Zuidoost-Brabant in gang is gezet. Het werven van meer en meer verschillende pleeggezinnen is daarin een speerpunt, om te komen tot een optimale match tussen kind en pleeggezin en aandacht voor pleegzorg in niet Nederlandse culturen.

Zoek je een plek in een gezin voor een kind met een migratie- of vluchtelingenachtergrond?


We zoeken samen met jou een passende plek, we benaderen het netwerk om een kind heen en het netwerk om ons heen. Met oog voor cultuur doorlopen we het pleegzorgproces voor het kind waar we een plek voor zoeken. Met als doel een thuis voor een kind dat aansluit bij de culturele achtergrond van het kind en zijn of haar familie.


Ben jij of ken jij een gezin dat een kind zo thuis mogelijk wil laten opgroeien? Wij zoeken gezinnen:


  • die een kind op willen vangen omdat het thuis (even) niet meer gaat.

  • die een kind een vergelijkbare culturele achtergrond willen meegeven als het kind van thuis kent (bijvoorbeeld een Islamitische of Poolse achtergrond).

  • die willen samenwerken met de ouders, omdat je altijd kind van je eigen ouders blijft, waar je ook woont.

  • die een kind een veilig en warm thuis bieden, ook als het gedrag van een kind niet altijd makkelijk is.

  • die letterlijk en figuurlijk ruimte in huis, hart en leven hebben.

 

Neem contact met ons op!


Omnia Jeugdzorg

Najat Toub & Sanne Campfens

n.toub@omniajeugdzorg.nl

s.campfens@omniajeugdzorg.nl

Telefoon: 040 202 7129

Pastoriestraat 147, 5612 EK Eindhoven


Combinatie Jeugdzorg

Rowena de Graaff

r.d.graaff@combinatiejeugdzorg.nl

Telefoon: 040 245 1945 E-mail: centraal.kantoor@combinatiejeugdzorg.nl

Nuenenseweg 4, 5631 KB Eindhoven


Ook met vragen over het project kun je bij ons terecht.

Voor meer informatie en filmpjes over pleegzorg kijk op www.pleegzorg.nl


491 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page