top of page

We bieden hulp aan gezinnen uit alle culturen die vragen en problemen hebben rondom opvoeden.

Omnia betekent ‘wens’ in het Arabisch en ‘alles’ in het Latijn. Dat typeert ons ook. We bieden hulp op basis van de wensen van ouders: daar waar zíj behoefte aan hebben en aansluitend op hún situatie. Met onze cultuursensitieve benadering kunnen we hulp bieden aan alle gezinnen.

Kenmerken van Omnia

Gespecialiseerd in hulpverlening aan gezinnen en individuen in kwetsbare (minderheids-) situaties.

Cultuursensitief hulpverlenen: we sluiten aan bij de taal en cultuur van elk gezin. Ons gehele aanbod is meertalig.

Systeemgericht: we richten ons altijd op het gehele gezin en eventueel andere betrokkenen, zoals familie, leerkrachten, vrienden, etc.

Warme, professionele en dynamische werkomgeving waarin hulpverleners kunnen werken vanuit vrijheid en vertrouwen.

Professioneel, SKJ-geregistreerd, toepassing van bewezen effectieve methodes.

Betrokken hulpverleners, gericht op gelijkwaardigheid, respect en menselijk contact.

Inspraak en medezeggenschap

Bij Omnia werken we vanuit gelijkwaardigheid. Inspraak van cliënten in hun hulptraject is bij ons vanzelfsprekend. Collectieve inspraak en medezeggenschap loopt via het klantpanel.

 

Het panel vertegenwoordigt alle cliënten van Omnia en heeft overleg met het bestuur van de organisatie. Het panel geeft vanuit de invalshoek van de cliënten adviezen over de hulpverlening, het aanbod en het beleid van de organisatie.

Iedere ouder en jongere die wij hulp bieden, kan zitting nemen in het klantpanel.

Hier leest u alles over het klantpanel.

Team Meeting

Klachtenprocedure

woman-in-white-shirt-showing-frustration

Wij proberen u zo goed mogelijk te helpen en u mag van ons altijd een respectvolle benadering verwachten. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de hulp(verlening).

We vragen u om dit eerst met uw hulpverlener te bespreken. Komt u er niet uit, dan kunt u het bespreken met de leidinggevende van uw hulpverlener.

Als ook dat niet tot een oplossing leidt waar u tevreden over bent, kunt u twee dingen doen:

  •  U wendt zich tot de onafhankelijk cliëntenvertrouwenspersoon om de situatie voor te leggen; hij of zij kan u adviseren en bijstaan bij het eventueel indienen van een klacht

  •   U dient een klacht in via de klachtenprocedure van Omnia.

Hier leest u meer over de cliëntenvertrouwenspersoon en de klachtenprocedure van Omnia.

Privacy

Wij respecteren de privacy van alle gezinnen die we hulp bieden en gaan vertrouwelijk om met persoonlijke gegevens. De informatie die we in digitale dossiers vastleggen is bedoeld om goede hulpverlening mogelijk te maken.

Hoe we met privacy omgaan, leest u in ons privacyreglement.

bottom of page