top of page

Kinderen opvoeden is mooi om te doen, leuk en uitdagend, maar het is niet gemakkelijk. 

Het brengt ook vragen en onzekerheden met zich mee en soms ook zorgen en spanningen. Het is logisch om dan feedback, steun of hulp te zoeken. Er is geen enkele ouder die overal zomaar een antwoord op heeft. Het is ook  een misverstand te denken dat elke ouder behoort te weten hoe opvoeden gaat. Dat kun je van tevoren immers niet leren, je moet het ondervinden.

 

Opvoeden is bovendien iets wat je samen doet. Een bekend gezegde is: it takes a village to raise a child. Om een kind op te voeden is een heel dorp nodig. Maak als ouder dan vooral ook gebruik van ervaringen van anderen en de mogelijkheden voor ondersteuning en hulp. Deel uw vragen en zorgen, u hoeft er echt niet alleen voor te staan. Dan kunt u daarna verder en is opvoeden (weer) mooi om te doen, leuk en uitdagend.

Hoe helpen we u?

U kunt altijd vrijblijvend bellen en vragen stellen: u krijgt altijd advies.

1-01.png

Trainingen

U krijgt praktische informatie over de ontwikkeling en het gedrag van kinderen en belangrijke elementen in de opvoeding. U kunt ervaringen en tips uitwisselen met andere ouders en we zoomen in op uw persoonlijke ervaringen en doelen.

2-01.png

Begeleiding

We houden gesprekken met uw kind en uw gezin en ondersteunen u thuis in lastige opvoedingssituaties. U voelt zich dan zekerder en bent beter in staat om met die situaties om te gaan. De communicatie met uw kind loopt weer gemakkelijker. Dit komt de ontwikkeling van uw kind ten goede.

4-01-01.png

Diagnostiek

Als de situatie niet helder is, onderzoeken we welke problemen er spelen in uw gezin, wat de oorzaken zijn, welke mogelijkheden u heeft en waar u precies bij geholpen wilt worden.

5-01.png

Behandeling

We helpen uw kind en u als ouders bij het leren omgaan met gevoelens, denken en doen. Behandeling is erop gericht om het problematische gedrag van uw kind te verminderen en u meer houvast te geven in de opvoeding. Zo wordt de vastgelopen situatie in het gezin weer vlot getrokken.

Quote (1).png

Hulpverlener van Omnia: "Laat je niet misleiden door 'mooie plaatjes'

“Ik spreek veel ouders die lang hebben geaarzeld om hulp te zoeken voor hun zorgen en problemen in de opvoeding. Ze zien bij anderen vaak alleen maar ‘de mooie plaatjes’ en de successen, op social media bijvoorbeeld. Dat geeft hen het idee dat zij de enigen zijn waar het niet zo lekker loopt. Daarom durven ze er niet voor uit te komen. Maar achter al die plaatjes zitten net zo goed zorgen en problemen. Mensen zetten die echter niet op social media. Zo geven ze onbedoeld een sterk vertekend beeld van de werkelijkheid. Laat je daar niet door leiden, zeg ik altijd tegen ouders. Zoek steun, hulp, deel je problemen, dat maakt het lichter en lost je problemen op.”

bottom of page