18+ Begeleiding

Omnia Zorg en Ondersteuning

Omnia maakt het verschil door ondersteuning te bieden in verschillende talen en onze cultuur sensitieve aanpak. We richten ons op gezinnen en jongvolwassenen tot 27 jaar. We werken aan een betere toekomst voor de client en richten ons op de verschillende leefgebieden. Vragen over financiën, wonen, werk en opleiding en regie op eigen leven pakken onze ambulante hulpverleners op.   

Omnia Zorg en ondersteuning biedt individuele begeleidingstrajecten aan binnen de WMO-financiering, dit naast ambulante hulpvragen die onder de jeugdwet vallen.  We richten ons op datgene wat u nodig heeft en zoals u dat gewend bent van ons werken wij hier samen aan en doen we dit zeer zorgvuldig. Ook hier houden wij rekening met uw taal en cultuur als dat nodig is.  

WMO-begeleiding richt zich op het bieden van ondersteuning op verschillende vlakken, namelijk:  

Wonen

De woning wordt zelfstandig

gerund 

Financiën

 Financiën en administratie

zijn op orde

Regie op eigen leven

activiteiten in het dagelijks leven worden uitgevoerd en er is sprake van psychische stabiliteit  

Maatschappelijke participatie

Er zijn voldoende sociale contacten en er is sprake van arbeidsmatige dagbesteding of vrijwilligerswerk  

Gezin en huiselijke relaties

aandacht voor gezond en veilig opgroei en opvoedklimaat en (gezins)leden gaan goed met elkaar om 

Sociaal netwerk

netwerk is versterkt en zo nodig

ontlast of ondersteunt

het netwerk 

Heeft u of een gezinslid hulp nodig, Bent u tussen de 18 en 27 jaar?  

Untitled-6.png

1

Neem contact op met uw gemeente of wijkteam en vertel welke hulp u nodig heeft.

Untitled-6.png

2

De gemeente bepaalt dan of u hulp krijgt vanuit WMO of Jeugdwet.  

Untitled-6.png

3

Geef bij uw gemeente aan dat u ondersteuning wenst van Omnia.

Untitled-6.png

4

De gemeente neemt zelf contact met

ons op om u officieel aan te melden.

Untitled-6.png

5

Wij nemen daarna contact met u op voor een kennismaking en het maken van afspraken.