top of page

Soms is het gedrag van een kind zó ingewikkeld, dat ouders er niet goed raad mee weten

Een kind heeft bijvoorbeeld driftbuien, is agressief, wil alles zelf bepalen, vraagt heel veel aandacht, sluit zich moeilijk aan bij leeftijdsgenoten, is heel teruggetrokken, depressief of suïcidaal, gebruikt drugs, raakt onder invloed van foute vrienden, dreigt in de criminaliteit te belanden. Er kan van alles aan de hand zijn dat tot zorgen, spanningen en frustraties leidt: niemand krijgt echt grip op de situatie. Het lukt niet om er verandering in aan te brengen.

 

Herkent u dat? Dan biedt behandeling thuis uitkomst. Behandeling is bedoeld om er samen met u voor te zorgen dat uw kind zich weer op een gezonde manier verder ontwikkelt, in een positieve relatie met u en andere gezinsleden. De behandeling bestaat dan ook uit hulp aan uw kind en aan u en de andere gezinsleden. We betrekken ook mensen bij de behandeling die belangrijk zijn in het opgroeien en opvoeden van uw kind, zoals familie, vrienden en leerkrachten

Praktische informatie

Untitled-6.png

1

Behandeling duurt meestal 6 tot 9 maanden

Untitled-6.png

2

Vooraf maken we met samen met u een behandelingsplan: hierin staat wat u wilt bereiken en hoe we dat samen aanpakken (doelen en acties)

Untitled-6.png

3

Onderweg kijken we regelmatig hoe het gaat; waar nodig stellen we doelen en acties bij

Kern van de behandeling

Problemen in het gedrag van een kind zijn soms zo moeilijk dat het niet lukt om dit samen op te lossen. Kinderen herkennen vaak gevoelens en emoties in het lijf niet goed en weten niet hoe er mee om te gaan. Ouders weten dan niet goed weten hoe ze kunnen helpen, hoe ze het gedrag van hun kind kunnen veranderen. Wat we in de behandeling doen is het kind leren omgaan met het eigen lijf, wat het voelt, denkt en doet. Ditzelfde geldt voor de ouders, ook hen helpen we. Behandeling richt zich namelijk nooit op het kind afzonderlijk. Een kind leert en ontwikkelt zich immers niet in zijn eentje. Dat gebeurt altijd via liefdevolle, beschermende, sturende en stimulerende aandacht en goede voorbeelden van ouders (opvoeders).

We betrekken ook de gezinsleden die bij u in huis wonen, bij de behandeling. Zij hebben immers ook een relatie met uw kind. Daarmee hebben ze ook invloed op zijn of haar gedrag en de situatie in het gezin. Met goede informatie over gedrag en communicatie tussen mensen zijn zij ook beter in staat om de situatie te verbeteren. Daarom geven we hen uitleg over:

 • normale en afwijkende ontwikkeling van kinderen

 • de invloed van de opvoeding van ouders op kinderen

 • de invloed van cultuur en geloof in de opvoeding

 • de kracht van de relatie tussen ouders en kinderen (hechting)

 • de invloed van ingrijpende gebeurtenissen en trauma

Image by Caroline Hernandez

Wanneer is behandeling mogelijk?

Duidelijkheid
Als we weten welke problemen er in uw gezin zijn, wat de oorzaak daarvan is, wat u als gezin aan mogelijkheden heeft en welke hulpvragen er zijn. Mocht dit niet helder zijn, dan onderzoeken we dit voorafgaand of tijdens de behandeling (zie Onderzoek).

Veiligheid
Als er sprake is van een veilige leefomgeving, want dit is een belangrijke voorwaarde voor een gezonde ontwikkeling van een kind. Eventueel maken we hier in een veiligheidsplan vooraf afspraken over die we nauwgezet bewaken.

Motivatie
De wil om te veranderen als u en uw gezinsleden gemotiveerd zijn voor behandeling.

Blijvend effect van de behandeling

Family Fun in Field

Een behandeling is altijd gericht op verandering: anders reageren, de ander anders benaderen, anders communiceren, etc. Het is natuurlijk belangrijk dat die verandering ook blijvend is. Teruggaan naar oude patronen brengt de problemen namelijk weer terug. Daarom besteden we met uw gezin veel aandacht aan het blijven toepassen van andere manieren van communicatie en gedrag in de praktijk. Dat geldt zowel binnen het gezin als ook in relatie tot mensen die belangrijk zijn in het dagelijkse leven. Dus we ondersteunen u en uw kind bijvoorbeeld ook:

 • bij schoolcontacten

 • in de communicatie met mensen met een andere culturele achtergrond

 • bij het onderhouden van sociale contacten

 • bij het vasthouden van motivatie voor school, vrijetijdsbesteding, bijbaantjes, etc.

Het integreren van behandeling in het dagelijks leven

Een belangrijk onderdeel van het behandeltraject is het integreren van de behandeling en de effecten ervan in het dagelijks leven van het gezin. We richten ons afsluitend dan ook op

woman-in-white-long-sleeve-shirt-and-blu
 • het vasthouden van verandering (op gebied van energieregulatie, hechting, mentaliserend vermogen en veerkracht)

 • het versterken van de ouders bij het opvoeden

 • ondersteuning van de ouders om een brug te slaan tussen de cultuur in hun gezin en de Nederlandse cultuur

 • ondersteuning van de ouders bij schoolcontacten

 • het onderhouden van sociale contacten door kinderen én ouders (maatschappelijk participeren, in welke zin dan ook)

 • het vasthouden van motivatie voor school, vrijetijdsbesteding, bijbaan, etc

 • het nakomen van het veiligheidsplan/veiligheidsafspraken.

Doelen waar we binnen behandeling aan werken, zijn gericht op

 • het gehele gezinssysteem (problemen staan niet op zichzelf)

 • het verstevigen van gehechtheidsrelaties

 • het vergroten van energieregulatievaardigheden (of emotieregulatievaardigheden)

 • het vergroten van mentaliserend vermogen (inleven in de binnenwereld van jezelf en de ander)

 • het vergroten van veerkracht / het herstellende vermogen van een gezin (o.a. t.b.v. (trauma)verwerking, rouwverwerking, patronen doorbreken, in eigen kracht staan als gezin)

 • aanwezige (ontwikkelings)problematiek van kind(eren)

 • het aanleren van vaardigheden van één of meer gezinsleden

 • het aanleren van (cultuur)sensitieve) opvoedvaardigheden

 • het verminderen van psychische/stemmingsklachten

 • het doorbreken van intergenerationele overdracht van patronen (ook hechting en trauma).

Target Final.jpg
SKJ_logo.png

Behandelaars

Bij Omnia werken we met erkende (SKJ-geregistreerde) jeugdprofessionals. Zij hebben kennis van en ervaring met de ontwikkeling van kinderen, hun relatie met ouders/opvoeders en de invloed van ingrijpende gebeurtenissen. Bij behandeling zetten we een en soms twee professionals in. Zij treden op als gezinsbehandelaar voor het gezin en/of als behandelaar voor het kind.

Bij een behandeling is altijd een GZ-psycholoog of een Orthopedagoog Generalist NVO betrokken als regie-behandelaar.

bottom of page